Водата - извор на живот

Защо водата е най-ценното нещо на планетата ни. Източника на живот, какво трябва да знаем за него.

Бутилиране на води

Наред с познатите три вида питейни води, съществуват още подразделения. Към бутилираните води се отнасят натурални минерални, изворни и трапезни води. Всички те са предназначени за питейни цели, а тяхното поява на пазара с други наименования,освен познатите и посочени в наредбата са:

Трапезна вода; минерална натурална вода; Изворна вода.

Към натуралната минерална вода се отнася и естествено газираната такава и догазирана вода с газ от водоизточника; напълно дегазирана. Изворните води също могат да са газирани или трапезни води и газирана сода.

По Наредба е регламентирано, какъв трябва да е състава на бутилираната вода, най-вече това важи за минералните води, при които състава е важен поради богатия състав на минерали и соли, с чиято употреба не бива да се прекалява. В наредбата за бутилиране на водите още се споменава реда за обработка, за внос и износ на минералните води.

За балнеолечебни цели не се държи на състава на водата и тогава наредбата не го упоменава. В минералния състав на водите използвани в лечебни центрове се споменава само добавяният ароматичен продукт с оцветител, подсладител, хранителни добавки.

Върху етикета на бутилките се съдържа информация за типа на вода, наименование на съоръжение и находище, от което се добива. Цифрите за физико-химичния анализ на водата, показват характера й състава,според сертификата на количествата аниони, микроелементи, катиони, датата на издаване и номер на сертификат, информация за направена обработка и др.

При упоменаване на състава на водата, върху етикета се посочва и нейното предназначение за битови и питейни цели.

Наред с изброените неща е добре да се знае, че етикета на бутилираната минерална води няма право да парадира неща от сорта, че бутилката с минерална вода е подходящ за ежедневна употреба. Всеки вид минерална вода има големи количества на минерали и соли, с които не бива да се превишава употребата й. Подходящи за ежедневна употреба са трапезни, чешмени и деминерализираниводи.